Nurse Taking Notes

AMBULANCIA MUDr.

RASTISLAV MORAVEC

Všeobecný lekár pre dospelých

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore Všeobecné lekárstvo.

ORDINAČNÉ HODINY

Ordinačné hodiny Pezinok, Holubyho 41:

Pondelok: 8.00 - 16.00 h

Streda: 7.30 - 12.00 h

Štvrtok: 7.30 - 15.00 h


Ordinačné hodiny Šenkvice , Vinohradská 57:

Utorok: 7.30 - 14.00 h

Streda: 13.00 - 15.00 h

Piatok: 7.30 - 12.00 h

Zdravotná sestra  Hana Gubrická

v2.jpg
Lékař pomocí digitálního tablet

OZNAM

Vzhľadom na extrémnu časovú a administratívnu záťaž spojenú s prevádzkou služieb Elektronickej komunikácie s lekárom cez náš ambulantný web s ukončením Núdzového stavu pristupujem od 15.05.2021 k spoplatneniu služby v sume 20 eur ročne.

Službu je možné uhradiť buď v hotovosti priamo v ambulancii alebo bezhotovostným prevodom na účet IBAN SK68 0900 0000 0001 8273 0580 , ako Variabilný symbol uveďte svoje rodné číslo bez lomítka a do Poznámky dajte svoje meno a priezvisko. Služba je dobrovoľná, nie je viazaná na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, úhradou poplatku vyjadrujete súhlas s poskytnutím služby.

14.05.2021

SLUŽBY

Doctor with Files
Doctor adjusting balance on weighing scale

ZÁKLADNÉ LEKÁRSKE VYŠETRENIA A VÝKONY

PREVENTÍVNE PREHLIADKY

Medical form with stethoscope
Lékaře Desk

LEKÁRSKE VYŠETRENIA VO VZŤAHU K PRÁCI

PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

/Holubyho 41, Pezinok 90201/
/Vinohradská 57, Šenkvice 90081/

+421 948 518 500

Děkujeme za odeslání!